IT Support Services

У складу са Чланом 62. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013-аутентучно тумачење и 44/2014-други закон), а који се односи на јавност у раду јавних предузећа кроз редовно извештавање јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, као и о другим чињеницама које могу бити од интереса за јавност у наставку интернет презентације објављујемо следећу документацију:

divider