Релевантна документација финансијско рачуноводственог карактера: Извештај о пословању ЈКП Обједињена наплата Ниш, ЈКП Обједињена наплата, Обрасци, напомене, извештај независног ревизора, Одлука о расподели добити ЈКП Обједињена наплата аниш, Одлука о усвајању Извештаја о пословању ЈКП Обједињена наплата Ниш, Програм пословања ЈКПОН 2022

Релевантна документација финансијско рачуноводственог карактера: Извештај о пословању ЈКП Обједињена наплата Ниш, ЈКП Обједињена наплата, Обрасци, напомене, извештај независног ревизора, Одлука о расподели добити ЈКП Обједињена наплата аниш, Одлука о усвајању Извештаја о пословању ЈКП Обједињена наплата Ниш, Програм пословања ЈКПОН 2022

Izveštaj o poslovanju JKP Objedinjena naplata Niš 3

JKP Objedinjena naplata, Obrasci, napomene, izveštaj nezavisnog revizora

Odluka o raspodeli dobiti JKP Objedinjena naplata aniš

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju JKP Objedinjena naplata Niš

Program poslovanja JKPON 2022