Постављање упита

(Утужено дуговање)

Постављање упита

(Редовно дуговање)

Промена назива корисника

(носиоца рачуна)

Привремено ослобађање од комуналних обавеза

Промена броја чланова домаћинстава (вода)

Куће

Промена броја чланова домаћинстава (вода)

Стамбене заједнице

Захтев за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње

Рекламација рачуна

Промена електронске адресе за доставу рачуна и одјава пријема

Захтев за повраћајем

прекњижењем средстава

За управнике стамбених заједница:

заједнички трошкови и инвестиционо одржавање

Приговор на начин доставе рачуна