IT Support Services

Информације од јавног значаја

Поштовани,

 

Обвавештавамо Вас да увид у сва оригинална документа која се односе на приступ информацијама од јавног значаја можете остварити сваког радног дана од 07:00 до 15:00 сати у просторијама ЈКП “Обједињена наплата”, на адреси Наде Томић бр.7, 18000 Ниш – канцеларија бр.2 – део службе којој су поверени послови информисања.

 

Наведено се односи и на евентуално преузимање фотокопија докумената које није могуће доставити електронским путем или поставити на екстерну интернет локацију уз достављање шифре за приступ документима. Уједно вас обавештавамо да увид у оригинална документа (у форми у којој иста постоје и у организационим оквирима ЈКП “Обједињена наплата”) можете остварити директним увидом у базу података ЈКП “Обједињена наплата”.

 

Довољно је на електронску адресу комерцијала@јкпоннис.рс доставити Захтев за приступ оригиналним документима (документима које Захтевате) – у најкраћем могућем року биће Вам послат интернет линк и персонализована шифра за приступ издвојеном делу базе података у оквиру кога оригиналним документима можете приступити.

 

Одговор је – Одговорност – молимо вас да не вршите злоупотребу података којима приступате. Молимо вас да не злоупотребљавате одредбе Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

Ближе информације: 0631078071. Ваша ЈКП “Обједињена наплата” 17.3.2022 год

divider