На основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/2018) и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), Надзорни одбор ЈКП „Обједињена наплата“, на својој 34. седници одржаној дана 29.05.2020. године у 14:00 часова, донео је Одлуку о усвајању Правилника (интерног акта) о заштити података о личности и слободном приступу информацијама од јавног значаја

Правилник о заштити података о личности и слободном приступу информацијама од јавног значаја (Правилник садржи 24 члана – укупно 7 страница)

Контакт подаци лица задуженог за заштиту података о личности и слободном приступу информацијама од јавног значаја: Шеф службе информисања и матичне евиденције (матицна@јкпоннис.рс; 018511831, локал 21)

Pravilnik o zastiti podataka o licnosti i pristupu informacijama od javnog znacaja