Haber 1
09.07.2024  - 

Правилник о спречавању злостављања на раду

Правилник о спречавању злостављања на раду Pravilnik o sprecavanju zlostavljanja na radu

Haber 1
09.07.2024  - 

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-31.12.2022

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-31.12.2022 Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja 01.01.-31.12.2022

Haber 1
09.07.2024  - 

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-31.03.2023

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-31.03.2023 Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja 01.01.-31.03.2023

Haber 1
09.07.2024  - 

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-30.06.2023

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-30.06.2023

Haber 1
09.07.2024  - 

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-30.09.2023

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-30.09.2023 Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja 01.01.-30.09.2023

Haber 1
09.07.2024  - 

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-31.12.2023

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања 01.01.-31.12.2023 Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja 01.01.-31.12.2023

Haber 1
09.07.2024  - 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈКП “Обједињена наплата” на дан 31.01.2024. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈКП “Обједињена наплата” на дан 31.01.2024. године Struktura Zaposlenih JKP Objedinjena naplata na dan 31.01.2024

Haber 1
09.07.2024  - 

Информатор о раду ЈКП “Обједињена наплата” Ниш

Информатор о раду ЈКП “Обједињена наплата” Ниш Информатор о Раду ЈКП Обједињена наплата

Haber 1
09.07.2024  - 

Програм пословања ЈКП “Обједињена наплата” Ниш за 2024. годину

Програм пословања ЈКП “Обједињена наплата” Ниш за 2024. годину Program poslovanja 2024.

Haber 1
09.07.2024  - 

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈКП “Обједињена наплата” НА ДАН 01.08.2023. ГОДИНЕ

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈКП “Обједињена наплата” НА ДАН 01.08.2023. ГОДИНЕ Struktura Zaposlenih JKP Objedinjena naplata PRM Obrazac na dan 01.08.2023