Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Актуелности Релевантна документација Врсте услуга Наплатна места Рекламације Ваш рачун Јавне набавке

 

 

1. Извештај о пословању ЈКП "Обједињена наплата" Ниш са финансијским извештајем за 2015. годину

2. Програм пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2016. годину

3. Програм о изменама пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2016. годину

4. Организациона шема ЈКП "Обједињена наплата" Ниш

5. Радна биографија директора ЈКП "Обједињена наплата" Ниш

Чланови надзорног одбора

6. Радна биографија проф. Ђока Антић

7. Радна биографија Нина Делчев

8. Радна биографија Драгана Тошић

 

 

 

У складу са Чланом 62. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013-аутентучно тумачење и 44/2014-други закон), а који се односи на јавност у раду јавних предузећа кроз редовно извештавање јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, као и о другим чињеницама које могу бити од интереса за јавност у наставку интернет презентације објављујемо следећу документацију:

1. Програм пословања предузећа за 2013. године

2. Извештај о пословању са финансијским извештајем за 2013. годину

3. Програм пословања предузећа за 2014. године

4. Извештај независног ревизора

5. Програм пословања предузећа за 2015. године

6. Програм пословања предузећа за 2016. годину

7. I квартал 2016 - реализација плана са извештајем o степену усклађености

8.II квартал 2016 - реализација плана са извештајем o степену усклађености

9.III квартал 2016 - реализација плана са извештајем o степену усклађености

10.IV квартал 2016 - реализација плана са извештајем o степену усклађености

11.Програм пословања предузећа за 2017.годину

12.I квартал 2017 - реализација плана са извештајем o степену усклађености

13.Програм о изменама програма пословања ЈКП Обједињена наплата Ниш за 2017.годину

14.II квартал 2017 - реализација плана са извештајем о степену усклађености

 
    

 Уређује: Горан С. Милосављевић