JKP "Objedinjena naplata" Niš

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Актуелности Релевантна документација Врсте услуга Наплатна места Рекламације Ваш рачун Јавне набавке

Линкови

Град Ниш

Ниш инфо

Топлана

Медиана

Дирекција

Водовод

НишСтан

Делта осигурање

UNIQA осигурање

Делтаелектроник

Еуролифт

Елеватор

Дунав осигурање

Гис Ниш

План Града Ниша

Горица

План плус

 

http://www.ni.rs/ЈП НишСтанDelta generali osiguranjeДелта електроникUNIQA osiguranjeЕлеваторЈКП Дирекција за изградњу града НишаДунав осигурањеJKP NaissusЈКП Градска топланаЈКП Медиана - НишЕуролифт

 

 
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

План набавки за 2018. годину

План набавки за 2017. годину

Извештај о извршењу плана набавки за 2017. годину

План набавки за 2016. годину

Извештај о извршењу плана набавки за 2016. годину

 

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 01/18 – набавка Продукционе машине за штампу рачуна (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 01/18!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 01/18

Позив за подношење понуде ЈНМВ 01/18

Записник о отварању понуда ЈНМВ 01/18

Одлука о додели уговора ЈНМВ 01/18

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 01/18

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 02/18 – набавка Канцеларијског материјала (набавка Јесте обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 02/18!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 02/18

Позив за подношење понуде ЈНМВ 02/18

Записник о отварању понуда ЈНМВ 02/18

Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/18

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 02/18

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/18 – набавка Штампаног материјала (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 03/18!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 03/18

Позив за подношење понуде ЈНМВ 03/18

Записник о отварању понуда ЈНМВ 03/18

Одлука о додели уговора ЈНМВ 03/18

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 03/18

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 04/18 – набавка Услуга обезбеђења новца у транспорту (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 04/18!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 04/18

Позив за подношење понуде ЈНМВ 04/18

Записник о отварању понуда ЈНМВ 04/18

Одлука о додели уговора ЈНМВ 04/18

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 04/18

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 05/18 – набавка Услуга одржавања продукционе машине за штампу рачуна (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 05/18!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 05/18

Позив за подношење понуде ЈНМВ 05/18

Записник о отварању понуда ЈНМВ 05/18

Одлука о додели уговора ЈНМВ 05/18

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 05/18

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 06/18 – набавка Електричне енергије (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 06/18!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 06/18

Позив за подношење понуде ЈНМВ 06/18

Записник о отварању понуда ЈНМВ 06/18

Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/18

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 06/18

 

 

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 07/18 – Набавка телекомуникационих услуга (набавка јесте обликована по партијама; Партија 1: услуге мобилне телефоније; Партија 2: услуге фиксне телефоније). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 07/18!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 07/18

Позив за подношење понуде ЈНМВ 07/18

Одговори на питања бр. 1 ЈНМВ 07/18

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 07/18

Записник о отварању понуда ЈНМВ 07/18

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 07/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ