Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Актуелности Релевантна документација Врсте услуга Наплатна места Рекламације Ваша реклама Јавне набавке

Линкови

Град Ниш

Ниш инфо

Топлана

Медиана

Дирекција

Водовод

НишСтан

Делта осигурање

UNIQA осигурање

Делтаелектроник

Еуролифт

Елеватор

Осигурање ДДОР Нови Сад

Дунав осигурање

Гис Ниш

План Града Ниша

Горица

План плус

 

http://www.ni.rs/ЈП НишСтанDelta generali osiguranjeДелта електроникUNIQA osiguranjeЕлеваторЈКП Дирекција за изградњу града НишаДунав осигурањеJKP NaissusЈКП Градска топланаЈКП Медиана - НишЕуролифт

 

 

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 07/17 – набавка Услуга одржавања продукционе машине за штампу рачуна „Biz Hub Pro 950“ (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 07/17!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 07/17

Позив за подношење понуде ЈНМВ 07/17

Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/17

Записник о отварању понуда ЈНМВ 07/17

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 07/17

 

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 06/17 – набавка Услуга одржавања машине за ковертирање докумената „Pitney Browes FastPac DI950“ од стране сервисера овлашћеног од произвођача машине (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 06/17!

 

Конкурсна документација ЈНМВ 06/17

Позив за подношење понуде ЈНМВ 06/17

Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/17

Записник о отварању понуда ЈНМВ 06/17

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 06/17

 

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 05/17 – набавка Електричне енергије (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 05/17!

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Записник о отварању понуда ЈНМВ 0517

Одлука о Додели Уговора ЈНМВ 0517

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 0517

 

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 04/17 – набавка Услуга обезбеђења новца у транспорту (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 04/17!

Обавештење о закљученом Уговору JНMВ 0417

Записник о отварању понуда JНMВ 0417

Одлука о додели уговора JНMВ 0417

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања бр. 4 ЈНМВ 0317

Одговори на питања бр. 3 ЈНМВ 0317

Одговори на питања бр.2 ЈНМВ 0317

Одговори на питања ЈНМВ 0317

Обавештење о изменама и допунама конкурсне документације ЈНМВ 03/17:

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12''Сл. гласник РС'' бр. 14/15„ Службени гласник РС “број 68/15), Наручилац ЈКП „Обједињена наплата“, Наде Томић бр.7, 18000 Ниш, објављује да је Конкурсна документација ЈНМВ 03/17 измењена и допуњена у свему како следи:

страна број 19. конкурсне документације измењена је у делу који одређује износ минималне месечне потрошње на годишњем нивоу у табели – Обрасцу структуре цене и описа услуга. Приликом иницијалног уписивања није узет у обзир цео уговорени период, већ само износ минималне месечне фактуре који се односи на један месец.

ОБАЗЛОЖЕЊЕ


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12''Сл. гласник РС'' бр. 14/15„Службени гласник РС“број 68/15) Наручилац ЈКП „Обједињена наплата“, Наде Томић бр.7, 18000 Ниш, објављује да је Конкурсна документација ЈНМВ 03/17 измењена у предвиђеном року, тако да термини предвиђени за подношење и отварање понуда остају непромењени.

Обавештење о закљученом Уговору JНMВ 0317

Записник о отварању понуда JНMВ 0317

Одлука о Додели Уговора JНMВ 0317

Обавештење о изменама и допунама конкурсне документације ЈНМВ 03/17

Измењена и допуњена конкурсна документација

 

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/17 – Набавка телекомуникационих услуга (набавка јесте обликована по партијама; Партија 1: услуге мобилне телефоније; Партија 2: услуге фиксне телефоније). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 03/17!

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 02/17 – набавка Штампаног материјала (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 02/17!

Обавештење о закљученом Уговору JНMВ 0217

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ЈНМВ 02/17

Записник о отварању понуда ЈНМВ 02/17

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 01/17 – набавка Канцеларијског материјала (набавка Јесте обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 01/17!

Обавештење о закљученом Уговору JНMВ 0117

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 10/16 – набавка Преклопника („Switch”- eва) (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 10/16!

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 10/16 

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 10/16

Записник о отварању понуда ЈНМВ 10/16

dokumenta/Zapisnik o otvaranju ponuda JNMV 1016.pdf

Позив за подношење понуда ЈНМВ 10/16

dokumenta/Poziv za podnosenje ponude JNMV 1016.pdf

Конкурсна документација ЈНМВ 10/16

dokumenta/Konkursna dokumentacija JNMV 1016.pdf

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 09/16 – набавка Услуга Интернета (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 09/16!

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш оглашава:
Поштовани потенцијални учесници поступка ЈНМВ 09/16 -  Јавна набавка мале вредности Интернет услуга - који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
из прилога можете преузети питања и одговоре на питања бр.1 у вези поступка предметне јавне набавке.

На основу позитивних Законских одредби (ЗЈН), исти документ постављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, као наручиоца.

Одговори на питања 1

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш оглашава:
Поштовани потенцијални учесници поступка ЈНМВ 09/16 -  Јавна набавка мале вредности Интернет услуга - који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
из прилога можете преузети питања и одговоре на питања бр.2 у вези поступка предметне јавне набавке.
На основу позитивних Законских одредби (ЗЈН), исти документ постављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, као наручиоца.

Одговори на питања 2

Одлука о додели уговора

Записник о отварању понуда

Обавештење о закључењу уговора

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 08/16 – набавка Услуга рекреативних одмора запослених ради спречавања радне инвалидности - набавка Је обликована по партијама:

Партија 1: Хотелски смештај – Златибор (полу пансион - категоризација хотела минимално 3 звездица (***))
Партија 2: Хотелски смештај – Врњачка Бања (пун пансион - категоризација хотела минимално 3 звездица (***))


Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понудакао и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.
 
Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 08/16!

Позив учесницима

Конкурсна документација

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш оглашава:
Поштовани потенцијални учесници поступка ЈНМВ 08/16 -  Јавна набавка услуга рекреативних одмора запослених ради превенције радне инвалидности - који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
из прилога можете преузети питања и одговоре на питања у вези поступка предметне јавне набавке.
На основу позитивних Законских одредби (ЗЈН), исти документ постављен је на порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, као наручиоца.

Одговори на питања

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш оглашава:
Поштовани потенцијални учесници поступка ЈНМВ 08/16 -  Јавна набавка услуга рекреативних одмора запослених ради превенције радне инвалидности - који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
из прилога можете преузети питања и одговоре на питања бр.2 у вези поступка предметне јавне набавке.

На основу позитивних Законских одредби (ЗЈН), исти документ постављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, као наручиоца.

Одговори на питања

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш оглашава:
Поштовани потенцијални учесници поступка ЈНМВ 08/16 -  Јавна набавка услуга рекреативних одмора запослених ради превенције радне инвалидности - који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
из прилога можете преузети питања и одговоре на питања бр.3 у вези поступка предметне јавне набавке.

На основу позитивних Законских одредби (ЗЈН), исти документ постављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, као наручиоца. 

Одговори на питања

 

Поштовани,

из прилога можете преузети Записник о отварању понуда и Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности - Набавка услуга рекреативних одмора запослених ради спречавања радне инвалидности бр. ЈНМВ 08/16.

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 0816

Записник о отварању понуда ЈНМВ 0816

Поштовани,
из прилога можете преузети Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 08/16 - Услуге рекреативних одмора запослених ради превенције радне инвалидности. На основу позитивних Законских одредаба, истека рока за подношење Захтева за заштиту права, Обавештење је објављено на порталу јавних набавки, као и на интернет страници наручиоца.

Исти поступак неће бити поново покренут у оквирима пословне 2016. године.

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 0816

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 07/16 – набавка Услуга одржавања продукционе машине за штампу рачуна („BIZ HUB PRO 950“) од стране сервисера овлашћеног од произвођача машине (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 07/16!

Позив учесницима

Конкурсна документација

Записник о отварању понуда

Одлука о додели угогова

Обавештење о закљученом уговору

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 06/16 – Услуга одржавања машине за ковертирање докумената „Pitney Browes FastPac DI950“ од стране овлашћеног сервисера (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 06/16!

Позив учесницима

Конкурсна документација

Записник о отварању понуда

Одлука о додели угогова

Обавештење о закљученом уговору

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 05/16 – набавка Електричне енергије (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 05/16!

Позив учесницима

Конкурсна документација

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом Уговору

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 04/16 – набавка Услуга обезбеђења новца у транспорту (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 04/16!

Позив учесницима

Конкурсна документација

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом Уговору

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 03/16 – набавка Телекомуникационих услуга (набавка је обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 03/16!

Позив учесницима

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одговори на питања 2

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом Уговору

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 02/16 – набавка Штампаног материјала (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 02/16!

Позив учесницима

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Записник о отварању понуда

Обавештење о закљученом Уговору

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 01/16 – набавка канцеларијског материјала (набавка Је обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 01/16!

Позив учесницима

Конкурсна документација

Одговори на питања

Записник о отварању понуда

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом Уговору

 

Поштовани,

из прилога можете преузети ДРУГУ ИЗМЕЊЕНУ И ДОПУЊЕНУ конкурсну документацију ЈНМВ 13/15:

Измењена конкурсна документација бр. 2 ЈНМВ 13/15

Обавештење бр. 2 о продужењу рока за подношење понуда

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је дана 19.08.2015. објавила позив за подношење понуда и конкурсну документацију поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 13/15 – Електрична енергија. На основу накнадно утврђених техничких карактеристика и описа предметних услуга, конкурсна документација поступка ЈНМВ 13/15 је дана 21.08.2015. измењена и допуњена, а на основу Члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12). На основу Члана 63. Става 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), рокови наведени у Позиву за подношење понуда мењају се, а у свему како следи:
рок за подношење понуда је 31.08.2015. године до 12,00 часова.
Понуде ће се отварати 31.08.2015. године у 12:30 часова, у просторијама ЈКП „Обједињена наплата“, Наде Томић бр.7, 18000 Ниш.
Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложену измењену и допуњену Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

 

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 13/15!

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 1315

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 1315

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 1315

Измењена конкурсна документација

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 13/15 – набавка добара - Електричне енергије(набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 13/15!

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1315

Конкурсна документацијa ЈНМВ 1315

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 12/15 – набавка услуга одржавања машине за ковертирање докумената „Pitney Browes FastPac DI950“ од стране сервисера овлашћеног од произвођача машине (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 12/15!

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 1215

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1215

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1215

Конкурсна документацијa ЈНМВ 1215

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 11/15 – набавка Услуга одржавања продукционе машине за штампу рачуна („BIZ HUB PRO 950“) од стране сервисера овлашћеног од произвођача машине (набавка Није обликована по партијама). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 11/15!

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 1115

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1115

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1115

Конкурсна документацијa ЈНМВ 1115

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 10/15 – набавка Рачунара са припадајућим софтвером (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 10/15!

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 10/15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВПО 09/15 – набавка услуга рекреативних одмора запослених ради спречавања радне инвалидности (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВПО 09/15!

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација поступка

 

 

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 09/15 – набавка услуга рекреативних одмора запослених ради спречавања радне инвалидности (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 09/15!

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуда

Конкурсну документацију поступка

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 08/15 – набавка Услугa систематских и здравствених прегледа запослених (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 08/15!

Обавештење о закљученом уговору

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЈНМВ 0815

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 0815

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 0815

 

Обавештење о закљученом уговору

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ЈНМВ 0715

ИЗМЕЊЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 0715

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је на основу позитивних одредаба Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), примила Захтев за заштиту права, а у свему како је наглешено у приложеном документу.


На основу позитивних одредаба Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), Захтев за заштиту права објављен је на Порталу јавних набавки, као и интернет страници наручиоца.


На основу Члана 153. наведеног Закона, а после Претходног испитивања, у року од 5 (пет) дана од дана пријема Захтева (Захтев је примљен 30.03.2015. у ЈКП „Обједињена наплата“, а поднет, са доказом уплате припадајуће таксе и наглашеним трошковима, 28.03.2015. године), наручилац ће: 1. решењем усвојити захтев за заштиту права или 2. доставити одговор на захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка ЈНМВ 07/15 Републичкој комисији ради одлучивања о захтеву за заштиту права.


О свему наведеном биће обавештени сви учесници поступка Јавне набавке Правних услуга ЈНМВ 07/15, а на основу позитивних одредаба Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12).

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 0715

 

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш оглашава:
Поштовани потенцијални учесници поступка ЈНМВ 07/15 -  Набавка Правних услуга - који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,

из прилога можете преузети питања и одговоре на питања у вези поступка јавне набавке мале вредности правних (адвокатских) услуга

Одговори на питања ЈНМВ 0715

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 07/15 – набавка Правних (адвокатских) услуга (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 07/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 07/15

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 07/15!

 

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 06/15 – набавка Штампаног материјала (набавка Није обликована по партијама) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 06/15!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 0615

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 0615

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 05/15 – набавка Канцеларијског материјала (по партијама – Партија 1: набавка потрошног материјала; Партија 2: набавка рачунарског материјала) Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 05/15!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 05/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 05/15

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 0415 – Набавка хемијског и санитарног материјала. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 0415!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 0315 – Услуге обезбеђења новца у транспорту. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 0315!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА бр.2 од 28.01.2015. године, а у вези ЈНМВ 02/15

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш оглашава:
Поштовани потенцијални учесници поступка ЈНМВ 02/15 -  Набавка Телекомуникационих услуга (фиксна и мобилна телефонија) - који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
из прилога можете преузети одговоре на питања потенцијалних понуђача у поступку ЈНМВ 02/15 - бр.2 од 28.01.2015.
напомена: на основу одредби Закона иста ће, као и претходна, бити објављена на интернет страници наручиоца као и на порталу јавних набавки.
Документ је приложен у "PDF" формату.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА бр.2 од 28.01.2015. године, а у вези ЈНМВ 02/15

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА од 28.01.2015. године, а у вези ЈНМВ 02/15

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш оглашава:
Поштовани потенцијални учесници поступка ЈНМВ 02/15 -  Набавка Телекомуникационих услуга (фиксна и мобилна телефонија) - који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
из прилога можете преузети одговоре на питања потенцијалних понуђача у поступку ЈНМВ 02/15:
напомена: на основу одредби Закона иста ће, као и претходна, бити објављена на интернет страници наручиоца као и на порталу јавних набавки.

Документ је приложен у "PDF" формату.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ОД 28.01.2015. - ЈНМВ 02/15

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је дана 20.01.2015. објавила позив за подношење понуда и конкурсну документацију поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 02/15 – Телекомуникационе услуге (фиксна и мобилна телефонија). На основу накнадно утврђених техничких карактеристика и описа предметних услуга (као и потребе одговора на питања потенцијалних понуђача која су захтевала измене конкурсне документације), конкурсна документација поступка ЈНМВ 02/15 је дана 23.01.2015. измењена и допуњена, други пут, а на основу Члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12). На основу Члана 63. Става 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), рокови наведени у Позиву за подношење понуда промењени су, а у свему како је у пратећем документу „ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 02/15“ наведено (рок за подношење понуда је 02.02.2015. 12:00 сати; отварање понуда је 02.02.2015. 12:30 сати). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложену измењену и допуњену Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 02/15!

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА БР 2 ЈНМВ 0215

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА, А У ВЕЗИ ЈНМВ 02/15

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је дана 20.01.2015. објавила позив за подношење понуда и конкурсну документацију поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 02/15 – Телекомуникационе услуге (фиксна и мобилна телефонија). На основу накнадно утврђених техничких карактеристика и описа предметних услуга (Спецификација Зоне за Роаминг услуге – Партија 1 и Процењена потрошња по минуту и категоријама услуга за Партију 1 и Партију 2 за пословну 2015. годину), конкурсна документација поступка ЈНМВ 02/15 је дана 21.01.2015. измењена и допуњена, а на основу Члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12). На основу Члана 63. Става 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), рокови наведени у Позиву за подношење понуда остају непромењени. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и приложену измењену и допуњену Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА 0215

 

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 0215 – Телекомуникационе услуге (фиксна и мобилна телефонија). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 0215!

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш обавештава све заинтересоване стране да је окончан поступак ЈНМВ 01/15 - Набавка закупа пословног простора закључивањем Уговора о јавној набавци. Из прилога можете преузети обавештење о закљученом уговору.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 0115

 

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 0115 – Услугa закупа пословног простора. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 0115!

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 0814 – Услугa одржавања МАШИНЕ ЗА КОВЕРТИРАЊЕ ДОКУМЕНАТА „Pitney Browes FastPac DI950“ од стране сервисера овлашћеног од произвођача машине. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 0814!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 0514 – набавка ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ.
Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 0514!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1014 – набавка Услуга осигурања (премије осигурања имовине и запослених). Поступак је обликован по партијама:


ПАРТИЈА 1: Услуге осигурања имовине и средстава
ПАРТИЈА 2: Услуге колективног осигурања запослених


Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Додатни документ:

поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1014 – набавка Услуга осигурања (премије осигурања имовине и запослених). Поступак је обликован по партијама:


ПАРТИЈА 1: Услуге осигурања имовине и средстава
ПАРТИЈА 2: Услуге колективног осигурања запослених

Обавештење о закљученом уговору

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 0114 – набавка Канцеларијског материјала. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 0114!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 0214 – набавка Штампаног материјала. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 0214!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1114 – набавка Правних услуга. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 1114!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 08/13 – набавка услугa закупа пословног простора. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 08/13!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 07/13 – набавка Услугa интернета. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 07/13!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,


ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 06/13 – набавка Услугa одржавања основних средстава - МАШИНЕ ЗА КОВЕРТИРАЊЕ ДОКУМЕНАТА „Pitney Browes FastPac DI950“ од стране сервисера овлашћеног од произвођача машине. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложени Позив за подношење понуда, као и Конкурсну документацију поступка, исту пажљиво прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 06/13!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 05/13 – набавка РАЧУНАРА, ЛАПТОП РАЧУНАРА И МАТРИЧНИХ ШТАМПАЧА (3 Партије). Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у поступку, одштампате приложену конкурсну документацију, пажљиво је прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 05/13!

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Поштовани,

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш спроводи поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 04/13 – набавка ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА (Услуга осигурања имовине и запослених) обликована по партијама. Молимо Вас да, уколико сте заинтересовани за учешће у Поступку, одштампате приложену конкурсну документацију, пажљиво је прочитате, попуните, обезбедите одговарајуће прилоге, и поступите у предвиђеним роковима и према датим упутствима.

Желимо свим учесницима пуно среће у поступку ЈНМВ 04/13!

Обавештење о закљученом уговору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 


 


 
 

Уређује: Горан С. Милосављевић