Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Актуелности Релевантна документација Врсте услуга Наплатна места Рекламације Ваш рачун Јавне набавке

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player     Крајем 1983. године формирано је предузеће за заједничку наплату комуналних услуга на једном, заједничком рачуну, под називом „Комуналац“ Ниш. Ово предузеће вршило је наплату свих комуналних услуга а једино је „Водовод“ у то време самостално вршио наплату својих потраживања. Године 1990. формирано је комунално предузеће ЈКП „Медиана“ Ниш у чијем саставу је био и „Комуналац“ са системом обједињене наплате. 1992. „Водовод“ наплату утрошене воде поверава сектору „Обједињена наплата“ у оквиру ЈКП „Медиана“ Ниш, али Скупштина града две године касније доноси „Одлуку о начину и роковима плаћања комуналних услуга“ којом „Водовод“ излази из система обједињене наплате. Дана 26.12.2003. године поменута одлука је иновирана, тако да се наплата свих комуналних услуга, а тиме и утрошене воде, поверава новоформираном ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш. Систем обједињене наплате и новоформирано ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, потпуно су заживели осамостаљењем предузећа 01.01.2009. године.


     Одлука о оснивању "Jавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада" - Ниш донета је 26.12.2003. године. предузеће је регистровано 16.01.2006. године, са седиштем у нишу у улици Наде Томић 7, а самостално отпочело са радом 01.01.2009. године.


     Сектори правних и економских послова су у служби физичких и правних лица сваког радног дана од 07 – 15 сати.

     "Jавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада" - Ниш, покрива подручје свих пет градских општина и на основу уговора са удружиоцима активан је сервис свих грађана Ниша.

 

Основни подаци:

Адреса: Наде Томић 7, 18106 Ниш
тел.018/511-830, фаks.018/521-565
Матични број: 20116803;
ПИБ: 104244673
mail: info@jkponnis.rs

Текући рачуни:

Ерсте банка: 340-11019588-27
Комерцијална банка: 205-180911-70
Аик Банка:105-20941-62;
Банка Интеса: 160-248860-08;
ОТП банка: 325-9500700020161-46;
"RAIFFEISEN" банка: 265-4020310000858-44


 Уређује: Ненад Цветковић